CERTIFICATEN

Gecertificeerde managementsystemen

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitsmanagementsysteem van International Metal Trading BV is gecertificeerd volgens de NEN-EN-ISO ISO 9001:2015 normering, met als doelstelling het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze ISO norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid. Klanttevredenheid wordt verhoogd door te voldoen aan eisen van klanten, aan eisen van de organisatie zelf, aan wet- en regelgeving en door continue verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het milieumanagement van International Metal Trading BV is gecertificeerd volgens de NEN-EN-ISO ISO14001:2015 normering. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij International Metal Trading BV passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

NIWO VIHB registratie

International Metal Trading BV staan vermeld op de landelijke VIHB-lijst onder nummer 519731VIHB

Bureau of International Recycling (BIR)

International Metal Trading BV is “Gold Member” van Bureau of International Recycling (BIR). De BIR promoot materiaalrecycling en faciliteert vrije en eerlijke handel in recyclebare materialen in een duurzame en concurrerende wereldeconomie. De BIR biedt unieke kansen om internationale zakelijke contacten te ontwikkelen.

Metaal Recycling Federatie

Als lid van de Metaal Recycling Federatie is International Metal Trading BV in het bezit van het MRF Keurmerk Certificaat. Door middel van het MRF certificaat wordt de zorg voor veiligheid, arbo en milieu bij International Metal Trading BV nadrukkelijk geborgd.

Deutscher Metallhändler e.V. , Material Recycling Association of India

Tevens is International Metal Trading BV lid van het “Verband Deutscher Metallhändler e.V.” en de “Material Recycling Association of India.”

AQSIQ

De AQSIQ-registratie van International Metal Trading BV is de licentie voor registratie voor overzeese leveranciers van geïmporteerde vaste afvalstoffen als grondstof”. Deze registratie is vereist om recyclingmaterialen exporteren naar de P.R. China.